• KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

  OGŁASZA

  ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

  KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2018 r.

   

  W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

   

  TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

  20 marca -  45 osób,

  02 lipca - 65 osób, 

  24 września - 50 osób,

  27 grudnia - 62 osoby.

   

  SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1782):

  - obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  - korzystający w pełni z praw publicznych,
  - posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  - dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

  Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

  Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  - pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,
  - wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
  - kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  - dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

  (składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

   

  Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

  Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

  Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

   

  PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

  - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
  - tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
  - uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
  - uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
  - prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

   

  Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

   

  Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

   

  UWAGA:

  Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.


  http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/praca-sluzby-mundurowe/26985,ROZPOCZECIE-PROCEDURY-DOBORU-KANDYDATOW-DO-SLUZBY-W-POLICJI-W-2018-r.html
  16.02.2018 10:43 | więcej »
 • Dziś podczas apelu ogłoszone zostały wyniki I Turnieju Klas Mundurowych w Sukcesie. Puchary i nagrody powędrowały do:
  W kategorii dziewcząt:
  1 m-ce - Klaudia Skoczylas             41,5 pkt/50 pkt
  2 m-ce - Katarzyna Krzepicka          38 pkt/50 pkt
  3 m-ce - Adrianna Leuta oraz Katarzyna Szymajda  34pkt/50pkt

  W kategorii chłopców:
  1 m-ce - Rafał Brański              45pkt/50pkt
  2 m-ce - Konrad Biegański        35,5pkt/50pkt
  3 m-ce - Wojciech Matczak       34,8pkt/50pkt

  Ogłoszone zostały równierz wyniki zawodów strzeleckich. Tutaj puchary powędrowały do:
  W kategorii dziewcząt:
  1 m-ce - Wiktoria Szrajner     132 pkt
  2 m-ce - Weronika Paluch      130 pkt
  3 m-ce - Klaudia Skoczylas    128 pkt

  W kategorii chłopców:
  1 m-ce - Szymon Majchrzak    131 pkt
  2 m-ce - Rafał Brański             120 pkt
  3 m-ce - Kacper Giemza          115 pkt

  Gratulujemy!! Kolejna Edycja Turnieju już w marcu. wink

  23.01.2018 12:06 | więcej »
 • I TURNIEJ KLAS MUNDUROWYCH W SUKCESIE

  Dziś podczas dnia specjalizacji, po raz pierwszy w naszej szkole, odbył się I Turniej Klas Mundurowych zorganizowany przez Pana Marcina Kędzierskiego - nauczyciela wychowania fizycznego. Tego typu zmagania zagoszczą na stałe w naszej szkole raz w semestrze i będą sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności z ratownictwa, edukacji dla bezpieczeństwa, specjacjalizacji wojskowej i policyjnej oraz sprawności ogólnej. Dzięki temu wyłonimy również uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w corocznym Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych.

  Na turniej składały sie takie konkurencje jak:

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna (konkurencja zespołowa).
  2. Test wiedzy z zakresu specjalizacji.
  3. Zakładanie maski przeciwgazowej na czas.
  4. Test sprawnościowy.

  Pod uwage brane są również cotygodniowe zajęcia na strzelnicy i osiągniete tam wyniki przez poszczególnych uczniów.

  WYNIKI JUŻ W KRÓTCE! laughyesmail

  23.01.2018 12:00 | więcej »
 • Wizyta w Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  W ramach realizacji planu współpracy 1. SLT z partnerami społecznymi, mundurowe klasy naszego Liceum  pojechały złożyć wizytę w jednostce. Młodzież miała możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji mjra Pawła Krawczaka, dotyczącej tradycji oręża polskiego oraz historii 1. SLT. Nasi adepci zapoznali się z infrastrukturą bazy oraz mieli okazję zjeść prawdziwy żołnierski posiłek na wojskowej stołówce. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Kolejne już w listopadzie. wink
  23.01.2018 11:48 | więcej »
 • 78 ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ
  Nasze poczty sztandarowe, zgodnie z myśla patriotyczną, wzięły udział w obchodach w 78. Rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Wszystko poprzedzone było mszą świetą w intencji Zesłańców i Ich Rodzin oraz Ojczyzny. Po mszy nastąpiły uroczystości patriotyczne przed Krzyżem Zesłańców Sybiru na cmentarzu w Pękaninie. Podczas których przemówienie wygłosił prezes Związku Sybiraków w Białogardzie. Uwieńczeniem było złożenie wiązanek.
   
  23.01.2018 11:44 | więcej »
 • Paintaball
  Dnia 25 listopada odbył się wyjazd na paintball na poligon do Błotnicy k/Gościna. Uczniowie naszych szkół zostali podzieleni na dwa zespoły: niebiescy i czerwoni. Cała gra składała sie z pięciu rund. W pierwszej konkurencji należało przeprowadzic atak na bazę przeciwnika i wyeliminować jak najwięcej przeciwników. Kolejne rundy to atak na baze przeciwnika, przechwycenie flagi zespołu i przeniesienie jej do swojej bazy. Ostatnia runda polegała na wzajemnym ataku, aż do wyczerpania kulek. Po wyczerpującej grze zwieńczeniem naszej wycieczki był grill i ognisko, które przygotowali dla nas wychowankowie MONARU w Marianówku, pobierający nauke w naszej szkole. Oprowadzili nas oni po ośrodku oraz opowiedzieli i pokazali jak wygląda ich życie codzienne i jakie obowiązki ma każdy z nich. Oprócz codziennego sprzątania całego ośrodka i terenów zielonych wokół niego, sami rabią drewno, uprawiaja warzywa, zajmują się chowem bydła i drobiu, zarybiają okoliczne stawy, a także sami przyżądzają sobie posiłki, pełniąc dyżury w kuchni. I tak o to skończył sie nasz kolejny dzień w szkole. Tym razem spędzilismy go bardzo aktywnie co czasami jest bardzo potrzebne,aby wyrwac się z monotonności dnia codziennego. Kolejny wyjazd juz niebawem
  23.01.2018 11:45 | więcej »
 • Wielobój strzelecki

  W sobotę 13 maja Białogardzki LOK zorganizował wielobój strzelecki, który odbył się w okolicach Zwinisławia. Zawody polegały na strzelaniu z broni pneumatycznej KBKS oraz marszobiegu ok. 3km. Oczywiście nas nie mogło tam zabraknąć, bo przeciez ktoś musiał stanąć na podium cheeky Naszej zdolnej młodzieży udało się zająć zaszczytne 3 miejsce i zakwalifikować do ogólnopolskiego turnieju, który odbędzie się 23-24 maja br. w Pleszewie.

  Czekamy i trzymamy kciuki!!!

  19.05.2017 13:40 | więcej »
 • Dni otwarte

  Kilka dni temu mieliśmy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do naszej szkoły i pokazać im jak się u nas żyje ;) Podczas dni otwartych młodzież mogła zobaczyc jak ciekawie przeprowadzane są u nas zajęcia dydaktyczne. Mogli tego doświadczyc podczas wspaniałych pokazów chemicznych, biologicznych jak i językowych. Nie zabrakło tez pokazów musztry i samoobrony, a także akrobatyki. Punktem kulminacyjnym i najbardziej efektownym był pokaz naszej grupy bojowej i ratowniczej.

  Serdecznie dziękujemy młodzieży za poświęcony czas i serdecznie zapraszamy na naukę do nas czwarto i szóstoklasistów we wrześniu!!!

  19.05.2017 13:37 | więcej »
 • Wyjazd klas mundurowych do Warszawy
  Uczniowie klas mundurowych wybrali sie na wycieczkę do naszej stolicy. 
  Pierwszego dnia dotarliśmy do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie czekało nas zakwaterowanie i wyżywienie.
  Dzień drugi to zwiedzanie Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie oraz Muzeum Lotnictwa.
  Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy na zwiedzaniu Warszawy, a w szczególności Muzeum Powstania Warszawskiego i Powązki, a uwieńczeniem naszej podróży było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
  19.05.2017 13:36 | więcej »
 • SUKCES na Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych

  Szturm na ogrodzieniecki zamek, nocna przeprawa pod wodą, wyścigi na pontonie, udzielenie pierwszej pomocy rannym towarzyszom. To tylko część konkurencji, w których zmagało się blisko 30 drużyn z całej Polski podczas VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym, organizowanego Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który odbyła się w dniach 5-7 kwietnia 2017 roku. 

  Celem turnieju było wyłonienie najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce, a jego adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas profilowanych, m.in.: policyjnych, wojskowych, straży pożarnej i straży granicznej.

  Turniej rozgrywał na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na terenie miasta i gminy Łazy oraz gminy Ogrodzieniec. Zawodnicy podczas czternastu konkurencji musieli wykazać się sprawnością fizyczną, organizacyjną, zdolnością do pracy w zespole, a także konkretnymi umiejętnościami, takimi jak: wspinaczka, strzelectwo, ratownictwo medyczne, marszobieg na orientację, przeprawa przez rzekę oraz wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.

  Uczniowie Sukcesu uplasowali się na 14 pozycji i byliśmy jedyna szkołą z północnej Polski, która wzięła udział w tak prestiżowym turnieju!! 

  19.05.2017 13:34 | więcej »
 • Zajęcia specjalizacyjne w Świdwinie
  Tematem zajęć było "Szkolenie strzeleckie. Zasady celowania z broni strzeleckiej. Trenażer." Były to zajęcia praktyczne mające na celu zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz naukę celowania z broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu żołnierzy.
  19.05.2017 13:30 | więcej »
 • 72 Marsz Pamięci

  Licealiści z naszej szkoły wzięli udział w obchodach 72 rocznicy ewakuacji obozu jenieckiego Stalag Luft IV pod Tychowem,  które odbyły się w sobotę 4.02.2017 r.

  W asyście oddziału i orkiestry Wojska Polskiego odbył się apel pamięci wraz salwą honorową połączony ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jeńców Alianckich. 

  Była to świetna okazja do popularyzacji wśród uczniów wiedzy. Trudne warunki atmosferyczne nie odstraszyły pasjonatów historii, ponieważ w tym roku obchody były połączone ze zwiedzaniem Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, gdzie w tajnych magazynach Rosjanie po II wojnie światowej przechowywali głowice atomowe. 

  19.05.2017 13:27 | więcej »
 • Zajęcia specjalizacyjne na strzelnicy
  Uczniowie klas mundurowych swoje zajęcia specjalizacyjne odbyli na strzelnicy w białogardzkim LOK-u. Podczas zajęć ćwiczyli swoją celność. Strzelano do tarcz, Trzeba przyznać, że nasi uczniowie "mają oko" do strzelania o czym świdczą trafione strzały w sam środek tarcz.
  19.05.2017 13:25 | więcej »
 • Zajęcia specjalizacyjne
  Dnia 16.11.2016r. odbył sie wyjazd klas mundurowych  do 21 Bazy w Świdwinie w ramach zajęć specjalizacyjnych. Tematem zajęć była organizacja i zabezpieczenie lotów w warunkach jesienno-zimowych.
  19.05.2017 13:16 | więcej »
 • Zajęcia specjalizacyjne w Jednostce Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
  Zajęcia polegały na pokazie sprzętu gaśniczego w jednostce oraz zwiedzaniu muzeum lotnictwa. Uczniowie tego dnia złożyli kwiaty pod pomnkiem upamiętniający osoby, które zginęły w katastrofie  CASA pod Mirosławcem.
  19.05.2017 13:14 | więcej »
 • Zajęcia Specjalizacyjne
  W dniu 18.04.2016r. uczniowie klas mundurowych brali udział w szkoleniu zorganizowanym w 21 Bazie Lotnictwa w Świdwinie. Zajęcia obejmowały szkolenie przeciwchemiczne oraz inżynieryjno-saperskie. Uczniowie praktycznie nakładali odzież ochronną oraz wykonywali okopy do postawy strzeleckiej leżąc. Zajęcia zorganizowane przez 21 Bazę Lotnictwa były na bardzo wysokim poziomie i prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę. Dodatkowo nasi adepci zwiedzali wystawę statyczną bazy.
  19.05.2017 13:12 | więcej »
 • Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych - Ostróda 2016
  W dniach 8-10 kwietnia 2016r. w Ostródzie odbył się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych, w którym to udział wzięli uczniowie naszej szkoły. W turnieju udział wzięło 76 drużyn z całej Polski. Sukces reprezentowało czterech uczniów w składzie: Alan Dubaniewicz, Michał Olender, Jacek Jażdżewski i Kamil Socha. Były to 3 dni bardzo ciężkich i trudnych zmagań w takich konkurencjach jak:
  • Przeprawa na komandosa – polegała na pokonaniu wyznaczonego odcinka na linie, gdzie uczniowie przymocowani byli do uprzęży kilkanaście metrów nad ziemią,
  • Test wiedzy – składały się na niego zagadnienia z geografii, historii, wiedzy o służbach mundurowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Wilczy szaniec – zawodnicy przy pomocy mapki musieli odnaleźć wyznaczone miejsca,
  • OSF (Ośrodek Sprawności Fizycznej) – tor przeszkód
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zatamowanie krwawienia z rany postrzałowej,
  • Przeprawa wodna pontonem,
  • Bieg rzeźnika – najtrudniejsza konkurencja, która odbyła się w środku nocy. Uczestnicy wbiegali pod stromą górkę do momentu odpadnięcia wszystkich drużyn z wyjątkiem zwycięzców. Nasi uczniowie wytrzymali aż 3 godziny w tej konkurencji!
  • Tylko dla Orłów – konkurencja polegająca na wspinaczce po budynku o wysokości 20 metrów. W tej konkurencji Michał Olender uzyskał jeden z najlepszych czasów.
  ​Niestety nie udało nam się wygrać, ale i tak jesteśmy zadowoleni z postawy naszych adeptów, którzy walczyli do samego końca i pokonywali oni swoje granice możliwości i wytrzymałości. Wierzymy, że za rok uda nam się powalczyć o wyższe miejsca. Solidnie się do tego przygotujemy, także będziemy trzymać kciuki za uczniów SUKCESU!
  19.05.2017 13:10 | więcej »
 • Zajęcia specjalizacyjne w Szkrzydle Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w zajęciach specjalizacyjnych, które odbyły się w Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Główna atrakcją była nauka strzelania.
  19.05.2017 13:04 | więcej »
 • Turniej Klas Policyjnych w Pile

  Turniej Klas Policyjnych, który jest autorskim pomysłem Szkoły Policji w Pile, co roku wzbudza zainteresowanie sporej liczby szkół prowadzących klasy o profilu policyjnym z całej Polski. Do tegorocznej, VIII już, edycji Turnieju zgłoszenia przesłało 78 szkół, w których zakończył się przynajmniej jeden cykl kształcenia klas o wspomnianym profilu. Ostatecznie w eliminacjach, które zostały przeprowadzone 9 marca w trzech jednostkach szkoleniowych - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Pile - udział wzięły 64 reprezentacje. Każdy z zawodników czteroosobowej drużyny, reprezentującej dana placówkę, rozwiązywał samodzielnie test wiedzy składających się z 40 pytań dotyczących zagadnień z zakresu wiedzy o Policji, jej historii i współczesności; struktury organizacyjnej, specyfiki służby, obowiązków i uprawnień policjanta; etyki zawodowej; broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego; bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktycznych aspektów pracy Policji. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników składa się na końcowy wynik całej drużyny. Niestety nasza drużyna nie zakwalifikowała się do finałów, ale jest to znak, że trzeba troche poszerzyc swoja wiedzę z tej dziedziny. Trzymamy kciuki i liczymy na sukces w przyszłej edycji.

  Skład naszej drużyny: Marcin Rosiński, Michał Olender, Natalia Wojtecka i Katarzyna Krzepicka.

  19.05.2017 13:03 | więcej »
 • Samoobrona
  Kolejną formą zajęć z wychowania fizycznego są zajęcia z samoobrony. Odbywają się one co dwa tygodnie i podczas nich uczniowie uczą się różnych technik samoobrony, które w przyszłości mogą ocalić nie tylko własne zdrowie i życie, ale także innych osób. Uczniowie ćwiczą symulacje tj. obrona przed nożem czy pistoletem.
  19.05.2017 13:01 | więcej »
 • 73 rocznica deportacji Polaków na Sybir
  11 lutego 2013r. uczniowie naszej szkoły z klas mundurowych wzięli udział w uroczystościach z okazji 73 rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Pękaninie.
  19.05.2017 10:55 | więcej »
 • Marsz Niepodległości

  11 listopada br. z okazji 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowano w naszym mieście imprezę o charakterze prozdrowotnym i integracyjnym o nazwie quot;MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI". Oczywiście naszej szkoły nie mogło zabraknąć w tego typu wydarzeniu.

  Po zakończeniu oficjalnych uroczystości pod Pomnikiem Orła Białego zebrana tam młodzież przemaszerowała do Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK przy ul. Zwycięstwa, gdzie na każdego czekał ciepły posiłek. Następnie przygotowano dla drużyn 4-osobowych 5 etapów zawodów, które miały formę marszu wokół stadionu. Zawodnicy mieli do pokonania takie konkurencje, jak:

  • Bagno - gdzie cała drużyna musiała przejść w jak najkrótszym czasie 10 m po bagnie z wykorzystaniem 5 skrzynek po napojach.
  • Most Linowy – konkurencja ta polegała na sforsowaniu przez wszystkich uczestników zespołu w jak najkrótszym czasie rzeki Leśnicy po moście linowym. To zadanie wzbudziło najwięcej emocji zarówno wśród uczestników jak i obserwatorów.
  • Gniazdo Nikotynoluda – miejsce wyposażone w 6 dużych lotek, którymi zawodnicy musieli trafić z odległości 5 m do gniazda (hula hop), aby je zniszczyć i uwolnić świat od dymu nikotynowego.
  • Nosze – konkurencja na sprawność i szybkość. Zadanie polegało na przeniesieniu skrzynki z ładunkiem granatów w jak najkrótszym czasie na noszach na odl. ok 50 m i z powrotem.
  • Małpi gaj – jedna z najtrudniejszych konkurencji, w której każdy z zawodników miał do pokonania tor przeszkód w OP-1 hełmie z granatem.
  • W marszu udział wzięło 10 drużyn, a nasza szkoła wystawiając 2 ekipy zajęła 4 i 5 miejsce.
  • Po wyczerpujących konkurencjach na stadionie wróciliśmy do LOK-u, gdzie czekał na nas ciepły posiłek oraz kawa i herbata. Tamtego dnia można było również spróbować swoich sił w Turnieju Łuczniczym.
  19.05.2017 10:53 | więcej »
 • Obóz wędrowny w Pieniny

  Na obóz wędrowny w Pieniny wybraliśmy się dnia 10.10.2012r. Swoją przygodę zaczęliśmy o godz. 16:00 na stacji PKP w Białogardzie. Podróż minęła w miłej i zabawnej atmosferze. O godzinie 9:00 następnego dnia dotarliśmy do Krakowa, gdzie czekała nas przesiadka w autokar i dalsza podróż do miejsca noclegowego w Krościenku n. Dunajcem.

  Pierwszego dnia wyruszyliśmy do Sromowców Niżnych, skąd ruszyliśmy na zdobywanie Trzech Koron (982 m.n.p.m.). Po wielogodzinnej wędrówce w końcu dotarliśmy na szczyt, gdzie z tarasu widokowego mogliśmy podziwiać tamtejsze zapierające dech w piersiach krajobrazy m.in.: widok na przełom Dunajca i obszar Pienińskiego Parku Narodowego oraz Tatry. Po krótkim odpoczynku szlakiem żółtym przez Przełęcz Szopka wróciliśmy do Krościenka, gdzie każdy miał chwilę wolnego czasu, aby się posilić i zwiedzić miejscowość, po czym wróciliśmy do ośrodka na zasłużony odpoczynek.

  Następnego dnia, wczesnym rankiem wyruszyliśmy do jaworek i zielonym szlakiem podążyliśmy na Wysoką (1050 m.n.p.m.). Droga na szczyt prowadziła przez Wąwóz Homole i nie należała do najłatwiejszych. Strome zbocza, zalane ścieżki, błoto i kamienie co krok odbierały chęci do dalszej drogi. Dlatego dotarcie na szczyt sprawiło radość i dało ogromną satysfakcję. A cały trud wynagrodziły niezapomniane widoki. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy szlakiem niebieskim wprost do Palenicy (772 m.n.p.m.), gdzie kolejką linową zjechaliśmy do Szczawnicy, miejscowości położonej u stóp tej góry. Tam każdy mógł zjeść ciepły posiłek i kupić pamiątki. Po 7 kilometrowym marszu, resztkami sił, dotarliśmy do ośrodka.
   

  Trzeciego dnia czekał nas długi spacer. Ze Szczawnicy, szlakiem rowerowym, dotarliśmy do Czerwonego Klasztoru, który znajduje się po stronie słowackiej. Dwudziesto kilometrowy przemarsz wynagrodził nam spływ Dunajcem, jedna z największych atrakcji tego regionu. Po 2 godzinach spływu dotarliśmy do Szczawnicy, a stamtąd pieszo do Krościenka. Dzień zakończył się zmaganiami w "Parku Linowym".

  Następnego dnia rano opuściliśmy ośrodek i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Z Krościenka udaliśmy się do Krakowa, gdzie korzystając z okazji zwiedziliśmy Stare Miasto i Wawel. Wieczornym pociągiem pełni wrażeń wróciliśmy do domu. I z utęsknieniem czekamy na kolejne zmagania w górach.

  19.05.2017 10:50 | więcej »
 • Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
  23 kwietnia 2012r. to dla naszej szkoły wielkie święto wolontariatu. Wspólnie z fundacją DKMS, z inicjatywy ani dyrektor Alicji Wojciechowskiej w naszej placówce odbył się "Dzień szpiku dla Michała i innych." Ideą akcji było propagowanie formy pomocy chorym na białaczkę, jaką jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Do akcji przystąpiło wielu ludzi dobrej woli. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy uczynili z siebie dar dla potrzebujących. Akcję uświetniła swoją obecnością aktorka Anna Guzik.
  19.05.2017 10:48 | więcej »
 • Szkoła bez przemocy
  1 czerwca 2012r. szkoły ponadgimnazjalne miasta Białogard spotkały się aby podkreślić obchody "Dnia Szkoły bez przemocy" Odbyły się zawody sportowe w czasie których najlepiej rzucaliśmy do kosza oraz konkurs na najładniejszy strój kibica. Nasza szkoła zaprezentowała pokaz musztry oraz sztuk walki.
  19.05.2017 10:47 | więcej »
 • Dzień otwarty
  20 kwietnia 2012r. w godzinach 15.00 - 19.00 odbył się Dzień Otwarty szkoły. Odwiedzający naszą placówkę rodzice i dzieci mogli obejrzeć pokazy przygotowane przez uczniów klas mundurowych. Goście mogli podziwiać pokazy musztry i samoobrony, a także symulacje zranień i zapoznać się ze sposobami ich opatrywania. Młodzież mogła także własnoręcznie wykonać symulowaną ranę. Atrakcją Dnia Otwartego były pokazy interesujących doświadczeń przygotowane przez "Fabrykę pomysłów". Wszystkim, którzy odwiedzili naszą szkołę dziękujemy i zapraszamy do nauki w jej podwojach.
  19.05.2017 09:51 | więcej »

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl