Sekretariat Szkoły

Wpłaty czesnego 

nr konta: Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o.

Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko oraz klasę 


Legitymacje szkolne
W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji należy wpłacić na konto szkoły 9 zł
nr konta: Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o. 

Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
i zgłosić się z dowodem wpłaty i zdjęciami do sekretariatu. 


Duplikaty świadectw
W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa należy wpłacić na konto szkoły 26 zł
nr konta: 
Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o. 

Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
i zgłosić się z podaniem i dowodem wpłaty do sekretariatu.

Kontakt

Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces”

I Szkoła Podstawowa 

I Liceum Ogólnokształcące

I Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

Sekretarz szkoły p. Henryka Plak


pracuje w godzinach 7.30 - 15.30

Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 9.00 - 13.00

KONTAKT 
Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 24 
78-200 Białogard
tel.+48 (94 ) 3124169 wew. 20

sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl