Samorząd Uczniowski

Praca Samorządu Szkolnego w naszej szkole oparta jest na działaniu zespołowym uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej, liceum oraz nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 przewodniczącym jest Rafał Brański.

Efekty pracy samorządu widać nie tylko podczas uroczystości szkolnych czy na holu, ale także w postawie uczniowskiej.

Działalność w samorządzie rozwija umiejętność pracy w grupie, uczy negocjacji i komunikacji podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności.

Inicjatywy, imprezy szkolne i różnego rodzaju akcje planowane są na początku roku szkolnego. Każdy plan zawiera miejsce na nowe pomysły, działanie. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności np. akademie szkolne, szlachetna paczka. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej np. akcje charytatywne, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Samorząd uczniowski w naszej szkole aktywnie włącza się w organizację akcji wewnętrznych i pozaszkolnych.

Osoby reprezentujące społeczność uczniowską w Samorządzie Szkolnym są otwarte na nowe pomysły i współpracę, mają aktywny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a także realnie uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach.

w jej życiu.

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl