Baza lokalowa szkoły

   Od

roku szkolengo 2010/2011 wszystkie szkoły w Białogardzie rozpoczeły naukę w nowo wybudowanej szkole, która mieści się przy ul. Mickiewicza. Szkoła dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną zapewniającą możliwość realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania.

   Podstawowym celem działalności edukacyjnej osoby prowadzącej jest stworzenie szkoły, która proponuje uczniom warunki nowoczesnego kształcenia, dysponującej odpowiednim sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Zajęcia prowadzone będą w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach, odpowiadającym współczesnym wymogom techniki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt posiadania narzędzi do informatyzacji wszystkich sal dydaktycznych poprzez wyposażenie ich zgodnie z potrzebami, w mobilne stanowiska komputerowe podłączoe do sieci Internetowej (sieć Wi-Fi), tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Szkoła dysponuje komputerami przenośnymi (laptopy), które mogą być użyte podczas każdych zajęć wedle potrzeb.

   Szkoła posiada pracownie komputerowe, pracownie językowe, pracownie chemiczną oraz fizyczną oraz szeroko rozumianą pracownie dla przedmiotów z zakresu ochrony i bezpieczeństwa. Pracownie i sale dydaktyczne są wyposażone w odpowiedni sprzęt, nowoczene techniczne środki nauczania. Pomoce jakimi dysponuje szkoła, wspomagają i umożliwiają efektywną realizację procesu kształcenia. Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż są wzbogacane w nowe pomoce naukowe, które ułatwiają przekazywanie wiedzi i rozwijanie zainteresowań uczniów.

   Nowością będzie instalacja w nowej siedzibie szkoły "Multimedialnej Szkolnej Platformy Edukacyjnej" oferowanej przez wydawnictwo LIBRUS.

   Zasoby szkoły to również biblioteka z bogatym księgozbiorem, boisko sportowe "ORLICZEK" oraz nowo wybudowana i odpowiednio wyposażona w bogaty sprzęt do realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne i innych pokrewnych sala gimnastyczna.

Wirtualna wycieczka po szkole

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl