• Egzamin Maturalny

    • WAŻNE INFOMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2022

     HARMONOGRAM EGZAMIMÓW MATURALNYCH 

                                                                                                                            

     dla absolwentów wszystkich typów szkół

      

     Część ustna egzaminu maturalnego*

      

      

     od 18 do 20 maja

     język polski

     języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne

     język łemkowski język kaszubski

     Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

     zespołów egzaminacyjnych.

      

     Część pisemna egzaminu maturalnego

     Maj

     Godzina 9:00

     Godzina 14:00

     4

     środa

     język polski – pp**

     język łaciński i kultura antyczna – pr**

     5

     czwartek

     matematyka – pp

     historia muzyki – pr

      

      

     6

      

      

     piątek

      

      

     język angielski – pp

     język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp

     język włoski – pp

     7, 8 – sobota, niedziela

     9

     poniedziałek

     język angielski – pr język angielski – dj**

     filozofia – pr

     10

     wtorek

     język polski – pr

     język francuski – pr język francuski – dj

     11

     środa

     matematyka – pr

     język hiszpański – pr język hiszpański – dj

     12

     czwartek

     biologia – pr

     język rosyjski – pr język rosyjski – dj

     13

     piątek

     wiedza o społeczeństwie – pr

     język niemiecki – pr język niemiecki – dj

     14, 15 – sobota, niedziela

     16

     poniedziałek

     chemia – pr

     język włoski – pr język włoski – dj

     17

     wtorek

     historia – pr

     języki mniejszości narodowych – pp

     18

     środa

     geografia – pr

     języki mniejszości narodowych – pr

     19

     czwartek

     fizyka – pr

     historia sztuki – pr

     20

     piątek

     informatyka – pr

     język kaszubski – pr język łemkowski – pr

     21, 22 – sobota, niedziela

      

      

      

      

      

     23

      

      

      

      

      

     poniedziałek

     godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***

     godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

     godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

     godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

     godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***

     godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     dwujęzycznych (pr)***

      

     * W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

     ** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

     *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.