• Egzamin Maturalny

     • Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie głównym

     •  

      Część ustna egzaminu maturalnego

      10-23 maja

      język polski

      języki mniejszości narodowych

      języki obce nowożytne

      język łemkowski

      język kaszubski

      Egzamin jest przeprowadzany
      w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

       

       

      Część pisemna egzaminu maturalnego

      Maj

      Godzina 9.00

      Godzina 14.00

      4

      czwartek

      język polski - pp

      -

      5

      piątek

      język angielski - pp

      język francuski - pp

      język hiszpański - pp

      język niemiecki - pp

      język rosyjski - pp

      język włoski – pp

      8

      poniedziałek

      matematyka - pp

      język hiszpański - pr

      9

      wtorek

      język angielski - pr

      filozofia - pr

      10

      środa

      wiedza o społeczeństwie - pr

      język niemiecki - pr

      11

      czwartek

      biologia - pr

      język rosyjski - pr

      12

      piątek

      matematyka - pr

      język francuski - pr

      15

      poniedziałek

      chemia - pr

      historia muzyki - pr

       

      16

      wtorek

      geografia - pr

      język mniejszości narodowych - pp

      17

      środa

      język polski - pr

      języki mniejszości narodowych - pr

      18

      czwartek

      historia - pr

      języki włoski - pr

      19

      piątek

      fizyka - pr

      historia sztuki - pr

      22

      poniedziałek

      informatyka - pr

      język łemkowski - pr

      język kaszubski - pr

      język łaciński i kultura antyczna - pr

       

      pp - poziom podstawowy

      pr - poziom rozszerzony