• Egzamin Maturalny

    • WAŻNE INFOMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2021

     HARMONOGRAM EGZAMIMÓW MATURALNYCH 

                                                                                                                            

     dla absolwentów wszystkich typów szkół

      

     Część ustna egzaminu maturalnego

      

     od 7 do 20 maja

     (oprócz 9 i 16 maja)

     język polski

     języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne

     język łemkowski język kaszubski

     Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

     zespołów egzaminacyjnych.

      

     Część pisemna egzaminu maturalnego

     Maj

     Godzina 9:00

     Godzina 14:00

     4

     wtorek

     język polski – pp*

     język łaciński i kultura antyczna – pr *

     5

     środa

     matematyka – pp

     historia muzyki – pr

     6

     czwartek

     język angielski – pp

     historia sztuki – pr

     7

     piątek

     język angielski – pr język angielski – dj*

     filozofia – pr

     8, 9 – sobota, niedziela

     10

     poniedziałek

     język polski – pr

     język łemkowski – pr język kaszubski – pr

     11

     wtorek

     matematyka – pr

     wiedza o społeczeństwie – pr

     12

     środa

     biologia – pr

     język francuski – pr język francuski – dj

      

      

     13

      

      

     czwartek

      

      

     geografia – pr

     język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp

     14

     piątek

     chemia – pr

     język niemiecki – pr język niemiecki – dj

     15, 16 – sobota, niedziela

     17

     poniedziałek

     historia – pr

     język rosyjski – pr język rosyjski – dj

     18

     wtorek

     fizyka – pr

     język hiszpański – pr język hiszpański – dj

     19

     środa

     informatyka – pr

     język włoski – pr język włoski – dj

      

      

      

      

      

     20

      

      

      

      

      

     czwartek

     języki mniejszości narodowych – pp

     języki mniejszości narodowych – pr

     godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

     godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

     godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

     godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

     godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

     godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      

     * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

     ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

      

      

      

     Egzamin maturalny w 2021 r. – na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r.
      

     Język polski jako przedmiot obowiązkowy

     • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
     • Czas trwania egzaminu : 170 minut.
     • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
      część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
      część 2: wypracowanie – 50 pkt.
     • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
     • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
     • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

     Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

     • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
     • Czas trwania: 170 minut.
     • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
     • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

     Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

     • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
     • Czas trwania: 120 minut.
     • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
     • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

     Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

     • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
     • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
     • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.