• Rekrutacja

   •  

     • ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH!

      Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie ogłasza nabór w nowym roku szkolnym 2023/2024

      Nabór do szkoły trwa od maja do września 2023 r., a w szczególnych przypadkach także później.

      W roku szkolnym 2023/2024 

      w

      Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces”

      proponujemy absolwentom szkoły podstawowej

      kształcenie w klasach:

      mundurowych:

       

       

       

      Uwaga! Umundurowanie w klasach mundurowych młodzież otrzymuje bezpłatnie. Szkoła dopłaca do biletów miesięcznych uczniom , którzy dojeżdżają.

      Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

      1. Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły 
      2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
      3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
      4. 2 zdjęcia
      5. Kartę zdrowia.
      6. Opinie/orzeczenia
      7. Dyplomy i zaświadczenia ze szkoły podstawowej , potwierdzające osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach, wolontariacie.

       

       

      Zapraszamy do „Szkół Sukces” tu odnajdziesz swoje miejsce .