• Samorząd Uczniowski

     • O SAMORZĄDZIE

     • Praca Samorządu Szkolnego w naszej szkole oparta jest na działaniu zespołowym uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej, liceum oraz nauczycieli.

      W roku szkolnym 2020/2021 przewodniczącym jest Klaudia Lech. Efekty pracy samorządu widać nie tylko podczas uroczystości szkolnych czy na holu, ale także w postawie uczniowskiej. Działalność w samorządzie rozwija umiejętność pracy w grupie, uczy negocjacji i komunikacji podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności. Inicjatywy, imprezy szkolne i różnego rodzaju akcje planowane są na początku roku szkolnego. Każdy plan zawiera miejsce na nowe pomysły, działanie. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności np. akademie szkolne, szlachetna paczka. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej np. akcje charytatywne, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszej szkole aktywnie włącza się w organizację akcji wewnętrznych i pozaszkolnych.

      Osoby reprezentujące społeczność uczniowską w Samorządzie Szkolnym są otwarte na nowe pomysły i współpracę, mają aktywny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a także realnie uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach.