• Samorząd Uczniowski

     • O SAMORZĄDZIE

     • Samorząd uczniowski PCE” Szkoły Sukces” rozpoczął pracę w nowym składzie. Wybory odbyły się 27 09 2021r.

      Przewodnicząca PCE „ Szkoły Sukces”   Julia Jaśko

      Z-ca PCE „Szkoły Sukces”   Amelia Tatys

      Przewodnicząca LO  Natalia Homza

      Z-ca LO   Ewelina Wilczyńska

      Przewodnicząca Szkoły Branżowej   Wiktoria Michalak

      Z-ca Szkoły Branżowej   Michał Szłyk

      Przewodniczący Szkoły Podstawowej Filip Płocki

      Z-ca Szkoły Podstawowej   Igor Wasilewski

       

      ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY