• Sekretariat Szkoły

     • Jak załatwić sprawę 

     • Wpłaty czesnego 

      nr konta: Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o.

      Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

      80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
      w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko oraz klasę 


      Legitymacje szkolne
      W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji należy wpłacić na konto szkoły 9 zł
      nr konta: Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o. 

      Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

      80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
      i zgłosić się z dowodem wpłaty i zdjęciami do sekretariatu. 


      Duplikaty świadectw
      W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa należy wpłacić na konto szkoły 26 zł
      nr konta: 
      Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o. 

      Santander Consumer Bank w Białogardzie - 

      80 1090 2646 0000 0001 3542 3963
      i zgłosić się z podaniem i dowodem wpłaty do sekretariatu.

      WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ STĄD

      Wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa_Szkoly_Sukces.pdf

      Wniosek_o_wystawienie_duplikatu_legitymacji_szkolnej_Szkoly_Sukces.pdf

      Zwolnienie z wychowania fizycznego lub innego przedmiotu 

      • Kontakt

      • Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces”

       I Szkoła Podstawowa 

       I Liceum Ogólnokształcące

       I Branżowa Szkoła I Stopnia 

       Sekretarz szkoły

       Iwona Jaworowska – szkoły dzienne/zaoczne

       Natalia Ambrożewicz – szkoły dzienne

       pracujemy w godzinach 7.30 - 15.30

       Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 9.00 - 13.00

       KONTAKT 
       Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o.
       ul. Mickiewicza 24 
       78-200 Białogard
       tel.+48 (94 ) 3124169 wew. 20

       sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl