• Rekrutacja

     • Rekrutacja

     •    Nabór na semestry pierwsze do I Szkoły Policealnej oraz do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białogardzie w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczyna się od 1 czerwca 2022r. do 30 września 2022r. oraz od 15 stycznia 2023r. do 25 lutego 2023 r. w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny.

         Nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych  do klasy VII i VIII w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczyna się od 1 czerwca 2022r. do 30 września 2022r. oraz od 15 stycznia 2023r. do 25 lutego 2023r. w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny.

      Podania składamy w sekretariacie szkoły, który mieści się w:

      • Białogard ul. Mickiewicza 24, tel. 94 312 41 69 lub 604 853 060.

       

      Dokumenty do szkoły:

      1.     podanie o przyjęcie do szkoły (sekretariat szkoły lub strona internetowa),

      2.     Do pobrania:

      Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Białogardzie

      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie

      I Szkoła Policealna w Białogardzie

      3.     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (starego typu) / gimnazjalnej / zawodowej / dającej wykształcenie średnie

      4.     4 zdjęcia,

      5.     świadectwo promocyjne z innej szkoły (w przypadku starania się o przyjęcie na semestr wyższy),

      6.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.(zaświadczenie tylko do szkoły policealnej)

       

      UWAGA

      • bez wpisowego,
      • bez opłat wakacyjnych,
      • bez opłat egzaminacyjnych.
      • bezpłatny kurs komputerowy dla każdego słuchacza
      • bezpłatny kurs przedmaturalny dla każdego słuchacza