• Kierunki kształcenia

     • Technik turystyki wiejskiej

     • Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

      Technik turystyki wiejskiej  – 2 lata ( 4 semestry )

      Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co drugi weekend przez dwa dni, piątek , sobota )

       

      TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - to nowy, poszukiwany w kraju i na terenie UE, specjalista, zajmujący się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

      PRZEDMIOTYusługi noclegowe ,usługi żywieniowe , prowadzenie produkcji rolniczej , język obcy w turystyce , usługi agroturystyczne , podstawy turystyki , organizacja turystyki na obszarach wiejskich, przygotowanie i realizacja imprez turystycznych , sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych

       

      Twoja nabyta kwalifikacja to :

      Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - egzamin zdawany pod koniec III semestrze
      Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - egzamin zdawany pod koniec IV semestrze

       

      W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

      Jako technik turystyki wiejskiej możesz samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, możesz też podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

      SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.