O szkole

Profil szkoły

Szkoła branżowa I stopnia przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych, wyposaża ich w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, a także kształtuje postawy odpowiedzialnego i sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

I Branżowa Szkoła I Stopnia w Białogardzie oprócz powyższych celów posiada liczne atuty, które wspomagają proces edukacji. Rodzinna atmosfera, życzliwi nauczyciele przyjaźnie nastawieni do ucznia, sprawiedliwe ocenianie, pozytywna motywacja oraz doskonale wyposażone gabinety, sprzyjają przyjemniejszej i efektywniejszej nauce. Dzięki 24 godzinnemu monitoringowi uczeń w naszej szkole może czuć się bezpiecznie.

Nasza  szkoła jest otwarta na potrzeby ucznia. Oferujemy:

  • dopłatę do biletu miesięcznego,
  • staże zagraniczne,
  • bezpłatne turnusy zawodowe,
  • kieszonkowe+,
  • wspomagamy pozyskanie miejsca na praktyki zawodowe,
  • zajęcia na basenie,
  • ZIELONE SZKOŁY,
  • śniadania w szkole,
  • rajdy zadaniowe.
  • NOWOŚĆ - 50 % dofinansowania do kursu prawa jazdy 

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen otrzymają Stypendium Naukowe, a ci, zdobywający sukcesy sportowe – Stypendium Sportowe. Pozytywna motywacja jest dla nas bardzo ważna, dlatego powstał pogram FREKWENCJA NA 102, którego zadaniem jest motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na lekcje.

 Zadbaj o swoją przyszłość! Wybierz zawód! Zostań fachowcem!

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl