• Najlepsi uczniowie

     • Uczniowie, którzy do tej pory uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

     • 2012 r. - Konwent Przemysław

      2013 r. - Puszcz Marta

      2014 r. - Szymczyk Sandra

      2015 r. - Makowski Jakub i Bieganowska Patrycja

      2016 r. - Wilczyńskka Kamila

      2017 r. - Makowski Jakub

      2018 r. - Pogorełow-Tamancew Ewelina

      2019 r. - 

      2020 r. - 

      2021 r. - 

      2022 r. - Krzysztof Gauk