• Historia szkoły

     • SZKOŁY SUKCES

     • Historia powstania szkół ma swój początek w 1997 r. kiedy to zostało utworzone Prywatne Centrum Edukacyjne w Białogardzie. Działalność centrum opierała się głównie na organizowaniu kursów przygotowawczych do matury. Adresowane były do odbiorców indywidualnych. W roku 2000 zostało utworzone Prywatne Centrum Edukacyjne w Szczecinku. Od tego też roku w Białogardzie i w Szczecinku Centrum zaczęło organizować kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Słuchacze przystępowali do egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie, która była powoływana przez Kuratora Oświaty w Szczecinie. Duże zainteresowanie działalnością wyrażające się stale rosnącą liczbą słuchaczy oraz wysoką zdawalnością egzaminów ponad 90% było dodatkowym bodźcem do podjęcia nowego wyzwania, a zarazem realizacji marzeń, jakim było uruchomienie i prowadzenie placówki oświatowej, zgodnie ze swoją koncepcją, przyjmując za nią pełną odpowiedzialność.

         Zostały podjęte niezbędne działania, w wyniku których w roku 2001 zostało utworzone Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie. Na trzech kierunkach: technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi ruchu turystycznego kształciło się 15 słuchaczy.

      Daty utworzenia szkół w Białogardzie i Szczecinku

      Nazwa szkoły

      Data utworzenia

      Białogard

      Szczecinek

      Prywatne Policealne Studium Zawodowe

      23.05.2001r.

      25.06.2003r.

      Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

      21.05.2002r.

      19.02.2004r.

      Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej (szkoła wygasła)

      11.06.2002r.

      19.02.2004r.

      Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

      06.09.2004r.

      01.09.2004r.

      Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych

      06.04.2010r.

      12.04.2010r.

      I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

      23.04.2010r.

       

      I Prywatne Gimnazjum

      01.09.2011r.

       

      I Szkoła Podstawowa                              

      01.09.2017r.

       

      I Branżowa Szkoła I Stopnia

      01.09.2018r.

       

         Nadzór pedagogiczny nad szkołami objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym szkoły stała się osoba fizyczna pomysłodawczyni i jej założycielka – Alicja Wojciechowska.

         Z całą pewnością można powiedzieć, że szkoły mają barwną i dynamiczną historię. Każdy rok wprowadza kolejne zmiany. Uczniowie, nauczyciele odcisnęli trwały ślad w historii. Każdy z nich w różnym stopniu miał wpływ na kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku. Dynamiczny rozwój szkół tylko potwierdził potrzebę ich istnienia oraz słuszność decyzji o otwieraniu kolejnych szkół i wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia.

         Kolejnym wyzwaniem, które pokryło się z wizją założycielki jest realizacja budowy nowoczesnej szkoły. Projekt jest zwieńczeniem dziesięcioletniej działalności osoby prowadzącej szkołę na polu edukacji niepublicznej. Pomysł na wybudowanie własnej siedziby w Białogardzie podyktowany był świadomością istniejących ograniczeń w dalszym rozwoju działalności oświatowej, które wynikały właśnie z braku własnego zaplecza lokalowego. Hamowało to również, w pewnym stopniu, możliwość wprowadzenia nowatorskich systemów wsparcia edukacji (np. zwiększenie funkcjonalności sal poprzez ich przebudowę w nowoczesną aranżację poprawiającą komunikację: uczeń – nauczyciel). Pozyskanie nowej siedziby przełamie te ograniczenia i umożliwi realizację własnych koncepcji i udoskonaleń nakierowanych na jeszcze skuteczniejszą edukację – stacjonarną dla młodzieży oraz zaoczną dla dorosłych, w różnych typach szkół.