• Terminy zebrań z rodzicami

     • Harmonogram zebrań 2022/2023

     • Harmonogram zebrań z rodzicami w Prywatnym Centrum Edukacyjnym "Szkoły Sukces"  w roku szkolnym 2022/2023:

      Wszystkie zebrania odbywają się od godziny 15.00

      • 13 września 2022 -
      • godzina 16.00 wszystkie szkoły I LO , I Branżowa Szkoła I Stopnia , I Szkoła Podstawowa 
      • 2 grudnia 2022
      • godzina 16.00 wszystkie klasy szkoły podstawowej i szkoły branżowej 
      • godzina 17.00 - wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego 
      • 1 luty 2023 
      • godzina 15.00 wszystkie klasy szkoły podstawowej ,
      • godzina 16.00 wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego oraz I Branżowej Szkoły I Stopnia. 
      • kwietnia,
      • czerwca.