• Terminy zebrań z rodzicami

     • Harmonogram zebrań 2022/2023

     • Harmonogram zebrań z rodzicami w Prywatnym Centrum Edukacyjnym "Szkoły Sukces"  w roku szkolnym 2022/2023:

      Wszystkie zebrania odbywają się o godzinie 15.30.

      • 13 września - wszystkie szkoły I LO , I Branżowa Szkoła I Stopnia , I Szkoła Podstawowa 
      • listopada 
      • stycznia 
      • kwietnia,
      • czerwca.