• Terminy zebrań z rodzicami

     • Terminy zebrań z rodzicami

     • NAJBLIŻSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ .................................

      GODZINA .................... - I SZKOŁA PODSTAWOWA

      GODZINA .................... - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

      GODZINA .................... - I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA