• Rekrutacja

     • Dyrektor Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces" ogłasza nabór do

      I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W BIAŁOGARDZIE 

      na rok szkolny 2021/2022 , który trwa

      od 15 maja 2021r. do 15 września 2021r., zaś w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny.

      Podania składamy w sekretariacie szkoły, w

      Białogardzie ul. Mickiewicza 24, tel. 94 312 41 69 lub 604 853 060.

       

      Dokumenty do szkoły:

      1. podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej – w zakładce „wniosek o przyjęcie” lub wypełnienie wstępnego podanie do szkoły online,
      2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
      3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
      4. 2 zdjęcia,
      5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu,
      6. karta zdrowia.

       

      UWAGA – OFERUJEMY:

      • DOPŁATĘ DO BILETU MIESIĘCZNEGO
      • 50% DOFINANSOWANIA DO KURSU PRAWA JAZDY DLA NAJLEPSZYCH
      • STAŻE ZAGRANICZNE
      • POMOC W ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
      • BEZPŁATNE TURNUSY ZAWODOWE
      • KIESZONKOWE +

       

      Uczniowie ubiegający się o miejsce w I Szkole Branżowej I Stopnia w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie muszą zawrzeć z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie umowę na praktyki zawodowe. W razie problemów z praktykami, szkoła służy pomocą.