• Informacje o szkole

     • I Branżowa Szkoła I Stopnia

     •  

      Szkoła branżowa I stopnia przygotowuje uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych, wyposaża ich w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, a także kształtuje postawy odpowiedzialnego i sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

      I Branżowa Szkoła I Stopnia w Białogardzie oprócz powyższych celów posiada liczne atuty, które wspomagają proces edukacji. Rodzinna atmosfera, życzliwi nauczyciele przyjaźnie nastawieni do ucznia, sprawiedliwe ocenianie, pozytywna motywacja oraz doskonale wyposażone gabinety, sprzyjają przyjemniejszej i efektywniejszej nauce. Dzięki 24 godzinnemu monitoringowi uczeń w naszej szkole może czuć się bezpiecznie.

      Nasza  szkoła jest otwarta na potrzeby ucznia. Oferujemy:

      • dopłatę do biletu miesięcznego,
      • staże zagraniczne,
      • bezpłatne turnusy zawodowe,
      • wspomagamy pozyskanie miejsca na praktyki zawodowe,
      • zajęcia na basenie,
      • ZIELONE SZKOŁY,
      • śniadania w szkole,
      • rajdy zadaniowe.

      Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen otrzymają Stypendium Naukowe, a ci, zdobywający sukcesy sportowe – Stypendium Sportowe. Pozytywna motywacja jest dla nas bardzo ważna, dlatego powstał pogram FREKWENCJA NA 102, którego zadaniem jest motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na lekcje.

       Zadbaj o swoją przyszłość! Wybierz zawód! Zostań fachowcem!