• Test sprawnościowy

    • TEST DLA KLAS OPW

    •  

     Test sprawności fizycznej 

     w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” Oddział Przygotowania Wojskowego

      rok szkolny 2023/2024

     • Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.
     • Kandydat do szkoły wykonuje test w stroju i obuwiu sportowym.
     • Niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała. 
     • Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka. 

      

     Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie przed egzaminem przez kandydata, oświadczenia rodziców o jego braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

     1. Skok w dal z miejsca

     Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach - zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w przód z odbicia obunóż.

     Ocena: miara odległości od linii do tylnej krawędzi pięty (śladu) w centymetrach

     Warunki zaliczenia  

     Dziewczęta – skok na odległość min. 140 cm

     Chłopcy       – skok na odległość min. 170 cm

      

     2. Próba siły (rzut piłką lekarską)

     Wykonanie: postawa w małym rozkroku, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz - zamach ze skłonem tułowia do tyłu, nogi ugięte w kolanach - rzut piłką zza głowy, na odległość.

     Ocena:  piłka 3 kg, wykonuje się dwa rzuty kwalifikowane do pomiaru w cm.

     Warunki zaliczenia  

     Dziewczęta – rzut na odległość min. 400 cm (4 m)

     Chłopcy       – rzut  na odległość min. 500cm (5 m)

     3. Przysiady z wyrzutem nóg

     Wykonanie: przysiady z wyrzutem nóg do podporu w określonym czasie (dziewczęta - 30 s, chłopcy - 60 s). Na komendę "ćwicz" z postawy stojąc - przysiad podparty - energiczny wyrzut nóg w tył, tak aby udo i podudzie tworzyły linię prostą i aby biodra znajdywały się w linii prostej łączącej pięty z karkiem lub poniżej niej - powrót do przysiadu podpartego, po czym szybkie przejście do postawy z klaśnięciem w dłonie nad głową.  

      

     Ocena: liczba przysiadów z wyrzutem nóg do podporu w czasie 30 sekund dla dziewcząt i 60 sekund dla chłopców. Cała próba powoduje zadłużenie tlenowe, mierzy wytrzymałość ogólną.

     Warunki zaliczenia  

     Dziewczęta – 10 powtórzeń w czasie 30 s

     Chłopcy  –      20 powtórzeń w czasie 60 s

      

     4. Szybkość biegowa, zwinność. Bieg wahadłowy 10x5m z maksymalną szybkością i zmianami kierunku.

     Wykonanie: Badany na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do drugiej linii odległej o 5m i wraca przekraczając obydwie linie stopami; odległość tą pokonuje 10 razy.  Ocena: Czas potrzebny do pokonania pełnych 10 odcinków z dokładnością do 0,1 sekundy.  

     Warunki zaliczenia

     Dziewczęta       – czas 20 s

     Chłopcy            – czas 18 s