• Profile klas

     • Klasa mundurowa - oddział przygotowania wojskowego

      Oddział przygotowani wojskowego klasa przeznaczona dla uczniów zainteresowanych wojskiem 

      Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach wyższych lub szkołach mundurowych.


      ZACZNIJ JUŻ DZIŚ PRZYGODĘ Z MUNDUREM 

      ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  to :

      • umundurowanie i wyposażenia każdego ucznia - gratis
      • regularne szkolenia z żołnierzami zawodowymi
      • skrócona służba przygotowawcza
      • certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego 

      PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO  OBEJMUJE 

      • szkolenia strzelecki
      • terenoznawstwo
      • zajęcia samoobrony 
      • szkolenia medyczne
      • rozpoznanie wojskowe
      • musztra
      • obozy szkoleniowe w jednostkach wojskowych - fundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej
      • szkolenie saperskie i logistyczne 
      • eksploatację sprzętu wojskowego 

      Co najmniej 260 godzin zajęć  w 4 letnim cyklu szkoleniowym – w tym co najmniej 190 godzin zajęć praktycznych w jednostkach patronackich