• Profile klas

     • Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej  w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego

      Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia br. otrzymało zezwolenie na utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 oddziału przygotowania wojskowego. Tym samym znalazło się w gronie 130 elitarnych klas w naszym kraju, które będą realizowały program przygotowania wojskowego, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, dający szczególne umiejętności przydatne w planowaniu kariery wojskowej. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest

      8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie, z którą będziemy mieli zaszczyt energicznie współpracować. Bardzo nas cieszy ta decyzja i zobowiązuje do realizowania wytyczonych w programie i przez szkołę zadań służących obronności kraju i kształtowania postaw patriotycznych.

      Podpisanie umowy o współpracę z 8 Koszalińskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie 

      Dyrektor mgr Dariusz Niewiński 

      WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE OTRZYMAŁY ZEZWOLENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA UTWORZENIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      wykaz_szkol(1).pdf

      Otrzymaliśmy również dotację na umundurowanie i wyposażenie w sprzęt oddziału przygotowania wojskowego

      Dzięki otrzymanej dotacji celowej przyznanej na mocy umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces sp. z o.o reprezentowaną przez Prezesa Alicję Wojciechowską uczniowie oddziału przygotowania wojskowego otrzymali dofinansowanie na zakup umundurowania w kwocie 1056 zł do każdego kompletu, a całkowity jego koszt wynosi 1320 zł.

      ONI JUŻ WYBRALI - DOŁĄCZ DO NAS i TY