AKTUALNOŚCI

Egzaminy zawodowe w Sukcesie...

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, który z upoważnienia OKE może przeprowadzać egzaminy zawodowe. Nasza placówka dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym. Posiadamy salę wyposażoną w sprzęt medyczny, łóżka szpitalne, manekiny oraz wyspecjalizowaną kadrę. To dlatego z całego regionu przyjeżdżają do nas ci, którzy chcą zdobywać wiedzę i umiejętności, a potem pomyślnie zakończyć naukę. Absolwenci naszych szkół zawodowych otrzymują dyplomy, a zdobyte wykształcenia pomaga im pokonywać trudności w znalezieniu dobrej pracy.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, który z upoważnienia OKE może przeprowadzać egzaminy zawodowe. Nasza placówka dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym. Posiadamy salę wyposażoną w sprzęt medyczny, łóżka szpitalne, manekiny oraz wyspecjalizowaną kadrę. To dlatego z całego regionu przyjeżdżają do nas ci, którzy chcą zdobywać wiedzę i umiejętności, a potem pomyślnie zakończyć naukę. Absolwenci naszych szkół zawodowych otrzymują dyplomy, a zdobyte wykształcenia pomaga im pokonywać trudności w znalezieniu dobrej pracy.

Bo z Sukcesem łatwiej osiągnąć sukces!

   W tym roku egzaminy trwały od 3 do 15 stycznia. Absolwenci walczyli o zdobycie dyplomu technika administracji, BHP i opiekuna medycznego. Struktura egzaminu jest dwuczęściowa: pierwszy etap - to test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie kwalifikacji zawodu oraz wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Na realizację zadań przeznaczono 120 min. Drugi etap dotyczy sprawdzenia umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikacji w zawodzie. Ta część trwa od 180 do 240 min. Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z procedurami. Wszystkim zdającym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl