• Kierunki kształcenia

     • Technik administracji

     • Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

      Technik Administracji – 2 lata ( 4 semestry )

      Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co drugi weekend przez dwa dni, sobota , niedziela )

      TECHNIK ADMINISTRACJI - Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

      PRZEDMIOTY – język angielski w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej , podstawy prawa cywilnego , podstawy prawa pracy , podstawy prawa administracyjnego , podstawy finansów publicznych , wykonywanie pracy biurowej , postepowanie w administracji , pracownia pracy biurowej , pracownia administracji.

       

      Twoja nabyta kwalifikacja to :

      • Obsługa klienta w jednostkach administracji 

       

      W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

       

      • Jednostki samorządu terytorialnego , administracja rządowa, przedsiębiorstwa , organizacje społeczne, sądy powszechne jako dodatkowy zawód.

      SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.