• Kierunki kształcenia

     • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

     • Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

      Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 1,5 roku ( 3 semestry )

      Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co drugi weekend przez dwa dni, piatek, sobota )

      TECHNIK BHP przygotowuje i przekłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń , bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usuniecie , prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych , wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników , odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

      PRZEDMIOTY – podstawy prawa pracy , techniczne bezpieczeństwo pracy , ergonomia w procesie pracy , zagrożenie w środowisku pracy , j. angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy , ocena ryzyka zawodowego , ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych , zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

       

      Twoja nabyta kwalifikacja to :

      • MS12 – zarządzenie bezpieczeństwie w środowisku pracy

       

      W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

       

      • Pracownik BHP w każdym zakładzie pracy
      • Jako zawód uzupełniający

      SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.