Przedmioty rozszerzone

   Kilka lat temu do szkół ponadgimnazjalnych weszła nowa podstawa programowa. Zmienia ona zarówno liceum jak i technikum. Mianowicie po ukończeniu gimnazjum, uczeń w klasie pierwszej, uczy się przedmiotów, które „domykają“ cykl kształcenia gimnazjum. Te przedmioty to: Wiedza O SpołeczeństwieHistoriaGeografiaBiologiaChemia i Fizyka.

   Uczeń nie uczy się zagadnień, jako powtórki ze szkoły podstawowej i gimnazjum, tylko tych elementów, które nie były poruszane na lekcjach wyżej wymienionych przedmiotów. Pierwszoklasista uczy się "ogólnie", tak jak w gimnazjum, nie realizując na razie żadnych rozszerzeń

   To co jest rzeczą bardzo istotną, to fakt, że te przedmioty kończą się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Są nauczane w wymiarze dwóch godzin historii, a wszystkie pozostałe przedmioty - jedna godzina tygodniowo. Czyli gdy 1 września gimnazjalista przyjdzie do klasy pierwszej liceum, będzie uczył się tylko jednej godziny Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii, Wiedzy o społeczeństwie i dwóch godzin historii.

   Oznacza to, że jeśli uczeń wybierze przedmioty rozszerzone np. Wiedzę o społeczeństwie, Historię i Język angielski, w drugiej klasie nie będzie uczył się Geografii, Biologii, Chemii, Fizyki. Oprócz tych przedmiotów rozszerzonych będzie uczył się Języka polskiego, Języka rosyjskiego/niemieckiego i Matematyki, które na maturze są obowiązkowe. Natomiast uczeń, który wybierze np. Matematykę i Fizykę, nie będzie uczył się w drugiej klasie Geografii, Historii, Biologii, Chemii i Wiedzy o społeczeństwie.

   Istnieją jednak tzw. przedmioty uzupełniające. Uczniowie, którzy wybrali przedmioty humanistyczne, będą realizowali (w klasie drugiej i trzeciej) przedmiot uzupełniający - Przyrodę. Natomiast ci, którzy wybrali przedmioty ścisłe - przedmiot Historia i Społeczeństwo

   Ministerstwo wprowadziło pewne ograniczenia, ponieważ uczeń musi wybrać jeden przedmiot z grupy - Historia, Geografia, Chemia, FizykaNie możnawięc wybrać takich przedmiotów jak np. Język polski, Język angielski i WOS. Do tego zestawu obowiązkowo trzeba dobrać jeden z wymaganych z grupy. Uczeń może wybrać od minimum dwóch do czterech rozszerzeń.

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl