Technik turystyki wiejskiej Technik informatyk Technik administracji Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Opiekun medyczny

Technik turystyki wiejskiej

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technik turystyki wiejskiej  – 2 lata ( 4 semestry )

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co drugi weekend przez dwa dni, piątek , sobota )

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - to nowy, poszukiwany w kraju i na terenie UE, specjalista, zajmujący się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

PRZEDMIOTYusługi noclegowe ,usługi żywieniowe , prowadzenie produkcji rolniczej , język obcy w turystyce , usługi agroturystyczne , podstawy turystyki , organizacja turystyki na obszarach wiejskich, przygotowanie i realizacja imprez turystycznych , sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych

 

Twoja nabyta kwalifikacja to :

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - egzamin zdawany pod koniec III semestrze
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - egzamin zdawany pod koniec IV semestrze

 

W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

Jako technik turystyki wiejskiej możesz samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, możesz też podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl