Zasady rekrutacji

Nabór na semestry pierwsze Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego oraz do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczecinku w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się od 1 czerwca 2019r. do 15 września 2019 r. oraz od 15 stycznia 2020r. do 25 lutego 2020r. w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny.

 

Podania składamy w sekretariacie szkoły, który mieści się w:

 • Szczecinek, Plac Zesłańców Sybiru 1, tel. 094 372 26 48 lub 533 317 955 

 

Dyrektor Szkoły: 604 85 30 60

Wicedyrektor Szkoły: 533 222 216

 

Dokumenty do szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły (sekretariat szkoły lub strona interentowa),
 2. Do pobrania:
  LO dla Dorosłych Szczecinek

          II Policealne Studium Zawodowe Szczecinek

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (starego typu) / gimnazjalnej / zawodowej / dającej wykształcenie średnie
 2. 4 zdjęcia,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. świadectwo promocyjne z innej szkoły (w przypadku starania się o przyjęcie na semestr wyższy),
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.(zaświadczenie tylko do szkoły policealnej)

 

UWAGA

 • bez wpisowego,
 • bez opłat wakacyjnych,
 • bez opłat egzaminacyjnych.
 • bezpłatny kurs komputerowy dla każdego słuchacza
 • bezpłatny kurs przedmaturalny dla każdego słuchacza

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl