Zasady rekrutacji

Dyrektor Prywatnych Szkół Sukces ogłasza nabór do

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W BIAŁOGARDZIE na rok szkolny 2020/2021 , który trwa od 15 maja 2020r. do 15 września 2020r., zaś w szczególnych przypadkach przez cały rok szkolny.

  Podania składamy w sekretariacie szkoły, w:

 • Białogardzie ul. Mickiewicza 24, tel. 94 312 41 69 lub 604 853 060.

 

Dokumenty do szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej – w zakładce „Szkoła Branżowa” => „podanie do szkoły”),
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty
 4. 2 zdjęcia,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu,
 6. Karta Zdrowia.

 

UWAGA – OFERUJEMY:

 • DOPŁATĘ DO BILETU MIESIĘCZNEGO
 • 50% DOFINANSOWANIA DO KURSU PRAWA JAZDY
 • STAŻE ZAGRANICZNE
 • POMOC W ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
 • BEZPŁATNE TURNUSY ZAWODOWE
 • KIESZONKOWE +

 

Uczniowie ubiegający się o miejsce w I Szkole Branżowej I Stopnia w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie muszą zawrzeć z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie umowę na praktyki zawodowe. W razie problemów z praktykami, szkoła służy pomocą. 

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl