Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do I Szkoły Podstawowej w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie, ul. Mickiewicza 24.

Dyrektor PCE „Szkół Sukces” I Szkoły Podstawowej w Białogardzie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 

do klas IV , V , VI , VII , VIII

Drodzy Rodzice, aby Państwa dziecko zostało przyjęte  do

I Szkoły Podstawowej w Białogardzie, należy spełnić następujące warunki:

  1. Złożyć podanie o przyjęcie dziecka do I Szkoły Podstawowej w Białogardzie - dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „podanie”.
  2. Wraz z podaniem należy  złożyć:

- świadectwo ukończenia  klasy uzyskane  w szkole , do której dziecko uczęszczało,

-kartę zdrowia,

- odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły,

- opinie, orzeczenia , które dziecko posiada,

- udokumentowane osiągnięcia dziecka,

- wszelkie informacje o dziecku, które uznacie Państwo za ważne, przydatne, cenne.

W razie pytań i wątpliwości , prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem 94-312-41-69, lub osobisty w siedzibie szkoły przy ul. Mickiewicza 24 w Białogardzie.

Rodzicu, daj szanse swojemu dziecku, wybierz to, co najlepsze dla jego rozwoju. „Szkoły Sukces” czekają.

 

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl