Zasady rekrutacji

Dyrektor  I Licem Ogólnokształcącego w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie trwa ogłasza nabór w nowym roku szkolnym 2020/2021

Nabór do szkoły trwa od czerwca do września 2020 r. , a w szczególnych przypadkach także później.

W roku szkolnym 2020/2021 PCE „Szkoły Sukces” proponuje absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej  kształcenie w klasach:

- mundurowych: wojskowej, policyjnej, ratownictwa medycznego, straży granicznej, pożarniczej,

- ogólnej,

- pielęgniarskiej.

Uwaga! Umundurowanie w klasach mundurowych młodzież otrzymuje bezpłatnie. Szkoła dopłaca do biletów miesięcznych uczniom , którzy dojeżdżają.

Absolwenci gimnazjum, ubiegający się o miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” w Białogardzie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce „podania”.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej 
  3. Zaświadczenie o wynikach  testów gimnazjalnych / ósmoklasisty 
  4. Kartę zdrowia.
  5. Opinie / orzeczenia.
  6. Dyplomy i zaświadczenia z gimnazjum , potwierdzające osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach, wolontariacie.

 

 

Zapraszamy do „Szkół Sukces”.

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl