• Aktualności

   • Ruszyła rekrutacja na semestr zimowy - kierunek Opiekun Medyczny
    • Ruszyła rekrutacja na semestr zimowy - kierunek Opiekun Medyczny

    • 17.01.2021 12:00
    • wiecej informacji na stronie szkoły 
     www.szkolaprywatna-bialogard.pl
      
    • Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

     Opiekun Medyczny – 1 rok ( 2 semestry )

     Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co drugi weekend przez dwa dni, piątek , sobota )

     Opiekun Medyczny  – Czego uczysz się na zajęciach? rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów, podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

     PRZEDMIOTY – opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, język obcy zawodowy , działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, praktyki zawodowe

     Twoja nabyta kwalifikacja to :

     MED.03. ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

     Absolwent szkoły średniej po ukończeniu kursu MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód opiekun medyczny.

     W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

     Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

     SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.

    • Wróć do listy artykułów