• Profile klas

     • Rekrutacja klasa pożarnicza

      Podstawowym celem kształcenia uczniów jest zdobycie  wiedzy i umiejętności, które pomogą  podjąć pracę w Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej bądź w innych służbach mundurowych. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne przygotowanie sprawnościowe umożliwiające podjęcie nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, w szkołach pożarniczych oraz na innych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozwinąć swoje zainteresowania związane z pożarnictwem i  ratownictwem medycznym, poszerzyć  wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego świata.


      Klasa pożarnicza to

      • umundurowanie dla każdego ucznia gratis
      • przedmioty dodatkowe: wiedza pożarnicza, pierwsza pomoc przedmedyczna- zajęcia  w formie ćwiczeń i wykładów prowadzonych  przez  funkcjonariuszy Straży Pożarnej i ratownika medycznego  realizowane już od klasy pierwszej.
      • obozy szkoleniowe z  ukierunkowaniem na ćwiczenia strażackie i ratownicze,
      • zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
      • wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie.

       

      PRZYJDŹ-ZOBACZ-ZDECYDUJ