• Kierunki kształcenia

     • Opiekun medyczny

     • Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

      Opiekun Medyczny – 1,5 roku ( 3 semestry )

      Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym-stacjonarnym ( w każdy czwartek , piatek i sobotę )

       

      Opiekun Medyczny  Czego uczysz się na zajęciach? rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów, podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

      PRZEDMIOTYopieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, język obcy zawodowy , działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, praktyki zawodowe

       

      Twoja nabyta kwalifikacja to :

      MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

      W jakich instytucjach znajdziesz pracę po tym kierunku ?

      Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

      SZKOŁA PRZYJAZNA SŁUCHACZOM.